Automatiske kjørelys på 1987 modell 2CV

Startet av Kristian, fredag 15 nov 2019 @ 00:33:48

« forrige - neste »

Kristian

Jeg skulle i kveld begynne å ta ut motor og girkasse på en 1987 modell Dolly.  Bilen har et sinnrikt system for automatiske kjørelys som inkluderer et dobbeltrelé over batteriet, et relé under dashbordet og en svær ledningskveil som går fra releet langs justeringsstaget for framlyktene og som forsyner frontlysene.  Dette er mest sannsynlig montert av Norsk Citroën for å tilfredsstille de særnorske kravene til kjørelys som gjaldt i 1987.  Men svært uelegant og upraktisk når man skal ta ut motor og girkasse og løfte av karosseriet for å skifte ramme. 

De originale ledningene som skal forsyne frontlysene var på plass, men blendet av/tapet igjen.  Jeg sjekket om det var strøm på dem, og det var det.  Planla derfor å gå tilbake til originalt ledningsoppsett, så jeg begynte å fjerne ledningsbunten som gikk langs lyktestaget.  I prosessen forsvant strømmen til originalledningene.  Det er fremdeles strøm inn til lysbryteren på rattstammen og lys i baklyktene, rett nok via en sukkerbit ved batterikassa, men ingen strøm til frontlyktene.

Styringen av systemet ser ut til å ha vært bl.a. via en (gul) ledning koblet opp mot oljetrykksbryteren som jeg klippet.  Uansett var styringen deaktivert slik at lyset var styrt manuelt over bryteren på rattstammen som vanlig.  Styringen ser også ut til å inkludere en ledning eller fler bort til sikringsboksen med en brokobling med motstand (?) mellom to sikringer. Den har jeg ikke rørt.

Jeg trenger imidlertid å få tilbake strøm til frontlyktene, og jeg hadde fjernet såpass mye av automatsystemet før jeg oppdaget at strømmen forsvant på det originale ledningsnettet at det er ikke umidelbart helt enkelt å rekonstruere.

Er det noen som har et koblingsskjema for det systemet Citroën monterte for kjørelys på de seneste 2 CVene?  Eller erfaring med å koble det fra og allikevel få lys ved fabrikkens originaloppsett?

Kristian

Problemet er nå løst og løsningen var pinlig enkel. 

Jeg er vant til å holde på med eldre 2CV som har jordingen til hovedlyktene rett til gods inne i lyktehuset.  På -87 modellen er det separat jordingsledning til lyktene.  Da jeg demonterte kjørelysautomatikken tok jeg med jordingen til lyktene i samme slengen.  Problemet var altså aldri at jeg mistet strømmen på tilførselsledningen, men at jeg selv fjernet jordingen.  Noen ganger føler man seg litt teit...